Samarbeidspartnere

Kulturhuset i Halden hadde ikke vært mulig å få til uten hjelp fra sterke aktører, personer og miljøer. Alle er viktige når vi bygger og utvikler kulturhuset, fra personer som jobber i huset til daglig, publikum og frivillige, til leverandører, Halden kommune støtteordninger og samarbeidspartnere.

 

Støttespillere:

  • Sparebank1stiftelsen Halden
  • Halden Kulturråd
  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Berg Sparebank
 

Samarbeidspartnere:

  • Montér Halden
  • Berry Alloc
  • Kulturhusets venner

Takk!