Samarbeidspartnere

Kulturhuset i Halden hadde ikke vært mulig å få til uten hjelp fra sterke aktører, personer og miljøer. Alle er viktige når vi bygger og utvikler kulturhuset, fra personer som jobber i huset til daglig, publikum og frivillige, til leverandører, Halden kommune støtteordninger og samarbeidspartnere.

 

Støttespillere:

  • Sparebank1stiftelsen Halden
  • Halden Kulturråd

 

Samarbeidspartnere

  • Montér Halden
  • Berry Alloc
  • Bjørnstad catering
  • Kulturhusets venner

 

Takk!